Posted by: bsngoc | 29/01/2011

Tri thức của giáo sư thấp hơn bí thư tỉnh ủy

Tái ngộ sau vài tuần Mỹ du. Đọc bài này hay quá. Nước ta có nhiều quy định làm cho người dân bình thường phải mở mắt ngạc nhiên. Như quy định mới đây của tỉnh Khánh Hòa về thù lao giảng bài cho các cấp cán bộ …

Tôi thử tóm tắt thù lao để hiểu thêm:

  • Bí thư tỉnh ủy = 700.000 đồng / buổi giảng.
  • Chủ tịch UBND, HĐND, giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học: 560.000 đồng.
  • Phó chủ tịch UBND, HĐND, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính: 420.000 đồng.

Vậy tôi là bác sĩ, không có bằng tiến sĩ, không có bằng thạc sĩ, thù lao là bao nhiêu? Không thấy bản quy định nhắc đến. Buồn.

Quy định này cho thấy Đảng là trên hết. Đây là một cách nói chính thức rằng giá trị tri thức của một bí thư tỉnh ủy hơn cả giáo sư, tiến sĩ. Chợt nhớ đến câu nói của Mao chủ tịch: người trí thức không bằng cục phân. Buồn.

Bsngoc

***

Khánh Hòa: Bí thư tỉnh giảng bài được trả 700.000 đồng/buổi

SGTT.VN – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố quyết định về việc chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên, có hiệu lực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bí thư tỉnh ủy có mức thù lao 700.000 đồng/buổi. Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, phó Bí thư tỉnh ủy, giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học: 560.000 đồng/buổi. Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính: 420.000 đồng/buổi. Trưởng, phó ban, ngành, sở của tỉnh, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã, TP, chuyên viên cao cấp: 350.000 đồng/buổi. Chuyên viên chính, trưởng, phó phòng cấp tỉnh và huyện: 200.000 đồng/buổi. Chuyên viên cấp tỉnh và huyện (ngoài các đối tượng kể trên): 150.000 đồng/buổi. Giảng viên, báo cáo viên cấp xã: 100.000 đồng/buổi.

Thù lao một buổi giảng bài được tính theo 5 tiết học, bao gồm cả việc soạn giáo án và tiền ăn của giảng viên, báo cáo viên.

Lan Trang

Nguồn: http://sgtt.vn/Khoa-giao/136726/Kha%C2%B4nh-Ho%60a-Bi-thu-tinh-giang-bai-duoc-tra-700000-dongbuoi.htmlAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: