Posted by: bsngoc | 15/03/2013

Trí nô ký sinh

Nhờ có chuyện góp ý cho Hiến pháp 1992 chúng ta mới nhìn rõ hơn trình độ của các giáo sư, tiến  sĩ như thế nào. Nói thẳng cho dễ hiểu: dốt. Dốt đến mức khó tưởng tượng nổi. Nhưng tại sao họ dốt như thế? Tôi cho rằng vì nền giáo dục tồi. Chỉ có một nền giáo dục tồi mới sản xuất ra những con người vừa dốt vừa trơ tráo như chúng ta thấy trong thời gian vừa qua.

Chúng ta đã thấy qua “Bên thắng cuộc” của Huy Đức các chính khách Việt Nam dốt như thế nào. Nhưng phải đợi đến vụ góp ý cho Hiến pháp chúng ta mới thưởng lãm được sự dốt nát của thành phần giáo sư, tiến sĩ, tướng tá. Cái dốt của họ được bộc lộ qua những lập luận ấu trĩ, những lý giải nguỵ biện, và những quan điểm mang tính xu nịnh. Xu nịnh rất trắng trợn. Tôi gọi họ là những “trí nô ký sinh”. Tức là những kẻ có chút học thức nhưng là thứ học thức nô lệ. Họ là ký sinh vì phải sống bám vào một thứ chủ nghĩa đã bị cả thế giới ruồng bỏ và lên án.

Nhưng để biết loại trí nô ký sinh này ra sao, chúng ta cũng cần phải biết họ nói những gì. Bối cảnh của câu chuyện là bản dự thảo Hiến Pháp. Hai điểm mấu chốt trong bản dự thảo và vai trò của Đảng CSVN và quân đội. Điều 4 Hiến Pháp ghi là Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Bản dự thảo Hiến Pháp còn ghi thêm rằng quân đội phải trung thành với Đảng CSVN.

Một nhóm nhân sĩ trí thức đưa ra một bản dự thảo khác, mang tính phản biện. Bản dự thảo của nhóm nhân sĩ được hàng ngàn người đủ thành phần xã hội ký tên ủng hộ. Sự ủng hộ của người dân làm cho những người cầm quyền thấy lo ngại. Những lãnh đạo cao cấp nhất lên tivi tố cáo những người góp ý là “cơ hội”, là “thế lực thù địch”. Thật ra, đó là những phát biểu được sao chép từ sách của Trung Quốc mà Việt Nam đã chuyển ngữ. Đó là những luận điệu Trung Quốc đã dùng 20 năm trước đây. Có thể nói rằng các lãnh đạo ta chẳng có sáng kiến gì mà chỉ lập lại những gì Trung Quốc sáng chế ra. Có thể xem đó là một sự rập khuôn tư tưởng.

Nhà nước lo ngại còn vì lý do khác. Bởi vì khi so sánh hai bản dự thảo, bất cứ ai có chút lương tri cũng có thể nhận ra sự kém cỏi của nhóm soạn thảo ăn lương Nhà nước. Thật ra, phải nói là quá kém cỏi. Kém cỏi từ cách sử dụng từ đến tính hợp lý. Thế là Nhà nước huy động một lực lượng giáo sư, tiến sĩ, tướng tá ra quân phản biện lại những phản biện.

Thế là chúng ta chứng kiến một cảnh phản phản biện.

Khởi đầu là một nhà văn, trung tá, phó giáo sư, tiến sĩ tên là Nguyễn Thanh Tú đăng đàn phát biểu. Ông lý giải rằng “việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh” và ông hồn nhiên kết luận rằng bỏ điều 4 Hiến Pháp là đồng nghĩa với “đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc!

Chỉ tiếc một điều là ông nhà văn – trung tá – phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú không thuộc sử. Dân tộc Việt đã tồn tại trên 2000 năm nay mà có cần đến Đảng CSVN đâu. Dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu có bị diệt vong khi đảng cộng sản ở những nước đó bị truất phế?

Phải nói ngay rằng chính sự thống trị của Đảng CSVN đã dẫn đất nước này và dân tộc này đến bờ nguy cơ mất căn cước tính. Đảng CSVN đã du nhập một chủ nghĩa ngoại lai và dựng nên một chế độ công an trị để phá nát nền văn hoá dân tộc. Chính Đảng CSVN đã ký công hàm dâng đảo cho Trung Cộng. Chính Đảng CSVN đã để mất đất trên vùng biên giới phía Bắc. Chính Đảng CSVN đã cho bọn Tàu cộng vào quậy phá đất nước này. Đến đây thì chúng ta đã thấy ông nhà văn – trung tá – phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú dốt như thế nào.

Tiếp theo lập luận của Nguyễn Thanh Tú là “GSTS” Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Tôi phải để GSTS trong ngoặc kép vì tôi nghĩ trình độ lý luận của ông này chưa qua khỏi tú tài. Ông Hoàng Chí Bảo nói: “Tuy nhiên, Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó”.  Tôi phải thốt lên: wow! Ông lập luận theo kiểu tam đoạn luận:

 • A với B là một,
 • A với C là một,
 • Bỏ A tức là bỏ B và C,
 • Bảo vệ B và C thì phải bảo vệ A.

Vấn đề ở đây là ông đã sai be bét ngay từ định đề đầu tiên. Đảng CSVN với người dân Việt Nam không phải là một, không thống nhất được. Đảng CSVN chỉ có 3 triệu người, nhưng Việt Nam có đến 91 triệu dân. Đảng CSVN cướp chính quyền, chứ người dân đâu có bầu cho Đảng. Nếu ông thành thật tin rằng Đảng CSVN thật sự được sự ủng hộ của người dân, thì tại sao không cho người dân tự do lập đảng và tranh cử nghiêm minh?

Đến lượt ông Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu thì chúng ta mới thấy sự thảm hại của tư duy. Ông vẫn khẳng định điều 4 trong Hiến pháp là “yêu cầu tất yếu của lịch sử đương đại Việt Nam”, nhưng đề nghị viết lại cho … hay hơn. Hay như thế nào? Ông muốn sửa thành: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong đồng thời là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam hành động, lãnh đạo đất nước dựa trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức”. Nếu các bạn hiểu được ý của ông này tôi nghĩ các bạn không thành thật. Đây là kiểu nói của một con vẹt. Con vẹt nói chỉ nói chứ nó không hiểu nó nói gì.

Thật ra, đây là một sự đạo văn. Câu “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam hành động” là lấy từ trong tài liệu của Đại hội Đảng lần thứ 7.

Nhưng đó là một kiểu nói nhập nhằng. Đã đại diện mà còn đội tiên phong? Lãnh đạo dựa trên “nền tảng liên minh công nhân, nông dân, và đội ngũ trí thức” là cái gì? Cái chủ nghĩa Mác-Lênin đó đã bị cả thế giới ghê tởm và phỉ nhổ. Chính đất nước khai sinh ra cái chủ nghĩa đó cũng đã vứt nó vào thùng rác. Thật ra, cái chủ nghĩa gọi là Mác-Lê đó không có thật, nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tên đồ tể Stalin để triệt hạ những ai chống đối hay tranh giành quyền lực với hắn. Nay các đồ đệ của Stalin ở Việt Nam lại làm sống cái chủ nghĩa đó để trấn áp người dân Việt. Thật là trớ trêu!

Ông Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng gì cả. Chính ông nói như thế. Xin trích một đoạn trong hồi ký của ông Nguyễn Văn Trấn như sau:

“Trong tư cách T trưởng Đi biu Đng CSVN năm 1951, lúc y va tái công khai dưới cái tên Đng Lao đng VN, ông đã gp ông HCM. Tôi báo cáo tình hình, anh em trong t nói b hết duyên ri sao mà ly tư tưởng Mao Trch Đông làm kim ch đo cho Đng ta. Nhưng anh em giao  là nói trong t cho nhau nghe thôi ch không phát biu hi trường. Và đã l ming nói đây mt điu như vy, trong quan h quc tế này thì ngm ming đng nói là hơn.

HCM nhm hí mt như Stalin khi gp vn đề khó nghĩ, vì tìm ch. Tôi thưa tiếp: ‘Có đng chí nói hay là ta viết ‘tư tưởng Mao Trch Đông và tư tưởng H Chí Minh’ có phi hay không!’

Câu nói ca tôi làm cho mt ông già rng lên theo li đáp cp k: Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng ch nghĩa Mác-Lênin. […] Ch còn tư tung là quan nim v vũ tr, v thế gii xã hi con người thì tôi là hc trò ca Mác, Anghen, Lê-nin, ch làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết hc Mác”.

Đấy, chính ông cụ Hồ nói ông không có tư tưởng gì cả. Ông chỉ là học trò của mấy ông râu xồm kia mà thôi. Mà chưa chắc là học trò giỏi vì tiếng Pháp của ông còn khá hạn chế, như có lần được biểu hiện qua một bài phỏng vấn (www.youtube.com/watch?v=LsNJ28qM0vU). Những bài viết và phát biểu của ông có thể nói là nhỏ nhặt, linh tinh, có khi chẳng đâu vào đâu. Cách ông trả lời cũng có khi khá buồn cười. Ví dụ như khi được hỏi thế nào là dân chủ tập trung, ông nói một cách hồn nhiên: “Như các cô, các chú có đ đc tài sn gì đó thì các cô chú là ch, đó là dân ch. Các cô chú không biết gi, tôi gi dùm cho. Tôi tp trung b vào rương. Tôi khóa li, b chìa khoá vào túi tôi đây. Đó là dân ch tp trung”! Một tư tưởng gia mà lý luận ngô nghê như thế hay sao? Ấy thế mà các đàn em của ông lại gán ghép và nâng tầm những câu nói của ông thành “tư tưởng”! Tất cả chỉ là một sự giả tạo.

Nếu xem những giáo huấn của ông là tư tưởng và đáng học tập thì tại sao không làm theo câu sau đây:“Nếu chính ph làm hi dân thì dân có quyn đui chính ph. Chính phủ hiện nay đã làm cho người dân hết đau khổ này đến đau khổ khác. Cải cách ruộng đất. Nhân văn giai phẩm. Mậu thân 68. Cải tạo. Vượt biên. Buôn bán người qua biên giới. Cướp nhà, cướp đất. Đó là vài “sản phẩm” tiêu biểu của Đảng CSVN. Chính phủ do Đảng CSVN điều khiển đã làm cho Việt Nam nghèo nàn và tụt hậu cả trăm năm so với Tân Gia Ba và Đại Hàn, đi sau 50 năm so với Thái Lan và Mã Lai Á. Đó là một nỗi nhục. Ấy thế mà Đảng lại không biết nhục mà còn đòi quyền lãnh đạo!

Nếu làm theo lời dạy của cụ Hồ thì tại sao không nhớ câu này của ông cụ: Quân đội ta trung với Nước, hiếu với dân”. Ấy thế mà có ông tiến sĩ nọ dám sửa lời ông cụ rằng “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”! Ngoài miệng họ nói làm theo lời ông cụ, nhưng khi viết xuống thì họ chỉ lợi dụng ông cụ cho những toan tính cá nhân.  

Tôi nghĩ nếu họ là trí thức thật sự và có tự trọng, họ không thể nào ăn nói trơ tráo như thế. Chỉ có thể kết luận đây là một đám xu nịnh và sống vì cái “chủ nghĩa sổ hưu” của Trần Đăng Thanh, chứ chẳng trí thức gì cả. Đúng là ăn cơm chúa, múa tối ngày. Quả là một loại trí nô ký sinh.

Nhưng tất cả những trò gọi là góp ý Hiến pháp chỉ là một màn kịch. Đó là một màn kịch vụng về. Cái gọi là Hiến pháp chỉ là một cách hiến định hoạt động của Đảng CSVN mà thôi. Chính vì thế mà những trí nô ký sinh phải gân cổ lên biện minh cho điều 4. Tôi thấy thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Xuân Mười thành nhận nhất khi ông nói “Hiến pháp và pháp luật nước ta chính là sự thể chế hóa Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng; thực chất của việc tuân thủ nghiêm minh Hiến pháp, pháp luật chính là sự thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong mọi hoạt động của Nhà nước, trong đời sống xã hội và như vậy mới bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng”. Thế là đã quá rõ: vì sự tồn vong của Đảng chứ đâu phải tồn vong của dân tộc. Nhưng sự tồn vong của Đảng lại là một đe doạ đến sự tồn vong của dân tộc. Đó mới chính là bi kịch.

Tôi tự hỏi tại sao có những con người trí nô ký sinh như thế? Tại sao có những người mang danh giáo sư, tiến sĩ mà phát biểu chẳng có một chút hàm lượng tri thức nào cả. Tôi nghĩ có thể tìm câu trả lời trong cái hệ thống giáo dục hiện nay. Trong một nền giáo dục mà văn bằng tiến sĩ là một thứ đồ trang sức (xem Vietnamnet) thì chúng ta biết hệ quả như thế nào. Yếu tố làm nên những đồ trang sức đó là những luận án mà đọc lên chúng ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Luận án về tắm giặt cho quân nhân. Lấy nghị quyết của Đảng làm luận án tiến sĩ. Hay thử đọc vài tựa đề luận án tiến sĩ:

 • Quan điểm của C. Mác về phát triển con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay.
 • Hoàn thiện chính sách tài chính đối với ngành công an Việt Nam.
 • Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.
 • Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam.
 • Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
 • Vân vân.

Với những “nghiên cứu” như thế thì hẳn nhiên chúng ta không thể nào đòi hỏi tri thức từ những “tiến sĩ”. Nhưng những con người đó, những tiến sĩ đó sẽ trở thành giáo sư, phó giáo sư. Họ sẽ đóng vai thầy để đào tạo thêm một thế hệ “tiến sĩ” khác. Thế hệ “tiến sĩ” mới sẽ trở thành “giáo sư”, thành tướng, thành tá. Và cứ thế, đất nước này sẽ có nhiều thế hệ tiến sĩ giấy và giáo sư dỏm. Chính họ vừa là sản phẩm vừa là tác nhân làm cho nền giáo dục nước nhà suy thoái. Một đất nước có truyền thống giáo dục cả ngàn năm mà bây giờ phải bị ô nhiễm bởi những kẻ dỏm như thế thì quả là một nỗi nhục với tiền nhân.

Nếu những kẻ dỏm này ngồi yên một góc xó nào đó thì sẽ không có gì để nói. Nhưng ở đây, họ lại cất tiếng nói về những chuyện quốc gia đại sự và đó là điều đáng quan ngại. Quan ngại vì với danh xưng hoa mỹ họ có thể thuyết phục vài người nghe theo. Và đó là một điều nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn khi những kẻ dỏm đó dùng quyền lực trong hệ thống quân đội và công an để trấn áp những tiếng nói của những nhà trí thức chân chính. Nhưng trên hết, sự có mặt của họ là một nỗi nhục cho nền học thuật của nước ta.

Trong một xã hội hưng thịnh, giới trí thức là những tinh hoa của xã hội. Xin hiểu ở đây “trí thức” không có nghĩa là những người có bằng cấp cao mà là những người có khả năng sáng tạo tri thức mới và dấn thân vì xã hội. Nói như GS Cao Huy Thuần, trí thức là những người không để cho xã hội ngủ. Hiểu như thế mới thấy những người chủ trương trang bauxitevn là trí thức. Và nếu hiểu trí thức như vừa nói thì có lẽ những người mang danh giáo sư, tiến sĩ của Chính Phủ đang ra rả trên đài, trên báo không phải là trí thức mà chỉ là những trí nô ký sinh.


Responses

 1. <<>>

  Đoạn này hình như nhầm ạ… phải bị sửa là “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”

 2. Lâu lắm mới thấy bác sĩ Ngọc viết lại,dù ít nhưng giá trị bài viết theo
  tôi lượng định là từ hay đến rất hay,như bài này chẳng hạn.
  Có điều là hình như bác thần tượng hóa CHT.thì phải ? Tôi đánh giá
  ông ta chỉ là “trí thức” hạng xoàng thôi bác !

  • Cám ơn bác. Oh, bác nói oan cho tôi! Tôi không thần tượng hoá ai cả bác à. Bác CHT tôi xem cũng như mọi người khác thôi. Một số ý kiến của bác CHT cũng đáng đọc và suy nghĩ, nhưng đa số thì đáng vứt đi vì nó cứ cù cưa chẳng đâu vào đâu.Thật ra tôi chẳng bao giờ đánh giá cao nhóm Diễn Đàn và Trần Hữu Dũng bác à, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần học qua học lại.

   • Xin lỗi bác.Hóa ra bác hiểu rõ “chân tướng”
    của ông này khi nhận xét rất chính xác qua
    câu “…nhưng đa số thì đáng vất đi vì nó cứ
    cù cưa chẳng đâu vào đâu”.
    Và cũng đồng ý nhiều với nhận định của bác
    về nhóm DĐ.và THD.
    Trân trọng.

 3. Bọn trí nô ví như tế bào ung thư sẽ làm cho cơ thể nhanh chóng tiêu vong .

 4. Hay lắm. Đọc mê luôn.

 5. Thưa BS Ngọc,
  Tôi tin những điều bác sĩ viết trong bài “Trí nô ký sinh”.
  Nếu có thể được, xin BS vui lòng viết thêm “Xuất xứ (ở sách… ở web…) cho phần trích dẫn những câu nói của bọn lãnh đạo VC bạo tàn; như vậy hay hơn và thuyết phục hơn, vì có bằng chứng rõ ràng.
  Cám ơn BS !
  Cưulongjang

 6. Tôi thường thắc mắc với chính mình, nước Tàu với bao nhiêu người tài sao lại để Mao Trạch Đông giết hết non 40 triệu người qua bước tiến nhãy vọt và Đại cách mạng văn hóa. Việt Nam, qua Cải Cách ruộng đất, Nhân Văn giai phẩm, Mậu thân, đánh Mỹ cứu CS.. đã nướng hơn 5 triệu dân mà dân chúng vẫn để yên cho đám âm binh Việt Cộng hoành hành?

  Cái cứu cánh biện minh phương tiện (giết người) mà VC đã và đang dùng sẽ không bao giờ được chấp nhận trong văn hóa VN, điển hình là thời Lý-Trần, nhưng sao đám côn đồ CS vẫn còn tồn tại.

  Một chánh quyền xây dựng bởi chủ thuyết khát máu phải sản xuất ra những GS, PGS, TS như bs Ngoc nêu trên để tiếp tục củng cố ngôi vị của mình.

  Nếu chúng ta không nói, không hành động chống lại cái ác, muốn thoát khỏi nanh vuốt CS, chúng ta chỉ còn chờ đợi ngày chuyển nghiệp.

  Cuối cùng tôi tự an ủi mình bằng giả thuyết, có phải dân mình đang trả oan nghiệp từ quá khứ ông cha mình đã gây ra?

 7. Xin phép Trần Đình copy lại một comment của anh, để thấy rõ PGS=TS của chúng ta giỏi thế nào về ný nuận :

  Trần Đình
  10/03/2013 lúc 08:08
  LÔGIC KIỂU….
  Bác Hồ nói: “Quân đội ta, trung với nước, hiếu với dân”, HP mới viết: “Quân đội ta, trung với Đảng…”
  Bảo vệ sự thay đổi đó, Ông PGS-TS Nguyễn Viết Thông (Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương) lập luận: “Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ Quốc, phụng sự nhân dân nên Quân Đội trung thành tuyệt đối với Đảng CSV thì cũng là trung thành và phụng sự Tổ Quốc, …nhân dân.”
  Không bàn về nội dung chính trị, ta chỉ xét tính lôgic của lập luận trên.
  Lập luận trên có dạng:
  “A trung thành với B, C phụng sự B, vậy A phải trung thành với C”.
  Thử thay thế một số “nội hàm” vào vị trí của A, B, C, ta có các ví dụ sau:
  Ví dụ 1: Ông Thông trung thành với cha ông Thông, thằng đầy tớ phụng sự cha ông Thông, vậy ông Thông phải trung thành với thằng đày tớ.
  Ví dụ 2: Vợ ông Thông trung thành với ông Thông, Ả cave phụng sự ông Thông, vậy vợ Thông phải trung thành với ả cave.
  Ví dụ 3: Mèo trung thành với ông Thông, chó phụng sự ông Thông, vậy mèo phải trung thành với chó.
  ……..
  Rõ ràng, đây là lý kiểu….ông Thông, gọi tắt là: lý Thông.

 8. Một bài viết thật hay, ý tưởng và lý luận trực diện, cùng từ ngữ văn phong thật đanh sắc, rất hợp lẽ, đầy thuyết phục và thuận lòng người!

  Từ lâu, đọc những bài viết của Bs, người đọc cảm nhận, và như thấy rõ sự chỉn chu cùng sự cẩn trọng trong chọn lựa cách sử dụng từ ngữ của Bs thật là chính xác, hợp lý cho từng văn cảnh, vì thế, rất ngưỡng mộ bài viết đầy nội lực tâm bút này (cũng như nhiều bài khác) của Bs.

  Tuy vậy, thưa Bs, nếu không phiền, xin mạnh dạn mạn phép một chút “góp ý” nho nhỏ cho câu này:

  – “Nhưng phải đợi đến vụ góp ý cho Hiến pháp chúng ta mới THƯỞNG LÃM được sự dốt nát của thành phần giáo sư, tiến sĩ, tướng tá.”

  Theo cá nhân tôi, mỹ từ “thưỡng lãm”, Bs sử dụng trong ngữ cảnh của câu này, thật là…quá uổng! Vì, các đối tượng mà Bs đề cập đều không đáng được “hưởng” cái mỹ từ này một chút nào cả!
  Vì vậy, nên chăng…?

  – “Nhưng phải đợi đến vụ góp ý cho Hiến pháp chúng ta mới NHẬN CHÂN ĐƯỢC sự dốt nát của thành phần giáo sư, tiến sĩ, tướng tá.”

  Trân trọng,

  • Theo như tôi hiều thì chữ dùng đó có mục đích
   châm biếm để mỉa mai,cô/bà T.T.Bảo Vân ạ !

   • Theo suy nghĩ của riêng tôi, tôi thì từ THƯỞNG LÃM có thể dc sử dụng trong mạch văn này (với ý châm biếm như bạn nói) nhưng cần nên để trong ngoặc kép thì câu văn sẽ ‘chuẩn hơn’: ……”THƯỞNG LÃM”

 9. Cái ích kỷ của con người làm các quan khi còn đương chức lên tiếng như thế để bảo vệ cái ghế của mình . Khi về hưu thường các quan bị mất quyền lực và quyền lợi thì lúc đó mới tỉnh táo nói đúng sự thật theo suy nghĩ của mình .
  Chính thế VN không thể lớn lên nổi so với các nước với những người nắm vận mệnh đất nước mà có suy nghĩ ích kỷ như thế

 10. Nền giáo dục của ta không phải đào tạo ra những nhà khoa học,( vì nhà khoa học phải là ”con người tự do”)nó vẫn hoàn toàn theo lối giáo dục pk cũ là đào tạo ra những ”con người công cụ”
  phục vụ cho bộ máy thống trị,( về mục đich chẳng khác gì lối dạy khuyển ở
  trong các trường CA) vì vậy chúng ta lạ gì trình độ và trí tuệ của các gsts mà Bs Ngọc đã dẫn ra trong bài .

 11. […]   XEM THÊM :   Trí nô ký sinh nhật ký của ngọc 15/03/2013 https://bsngoc.wordpress.com/2013/03/15/tri-no-ky-sinh/       […]

 12. Trí nô!
  Nền giáo dục hiện tại là để tạo ra “kẽ nô” chứ không phải là ” người trí” nên được gọi là “trí nô” đã là hân hạnh. Nhưng chúng ta cũng hy vọng vẫn còn và sẻ có nhiều người tự nhận và thoát được cái vòng “nô” để trở thành người trí thật sự.

 13. Đúng là lập luận bác sĩ có khác. Không một từ nào chính xác bằng trí nô ký sinh. Chúng ta thấy nhung nhúc một bầy giáo sư tiến sĩ cứ lom khom theo đảng, bẻ cong cái kiến thức của mình cho phù hợp với cái lưng. Chúng ra sức bảo vệ cái điều 4 cũng là phải thôi. Bác sĩ trách chúng tội quá. Bỏ điều 4 là bỏ đảng, Không có đảng chúng bám vào đâu với cái kiến thức què quặt đó. Những tấm bằng mua bằng tiền, bằng quyền ấy chỉ là những manh rác tệ hại. Không ai trên thế giới này chấp nhận, nhưng chúng vẫn giữ lấy, vẫn chấp nhận bán mua. Cả hai cùng có lợi, Đảng và ký sinh của đảng cùng phải nâng tầm “đỉnh cao trí tuệ” thôi mà. Một Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Sanh Hưởng, Hoàng Chí bảo… mà nhằm nhè gì. Đố ai biết cái bằng Tiến sĩ cái hàm giáo sư của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn thị Doan là thế nào? Lý luận chính trị đấy hay nói đúng hơn nói dóc thành quỷ. Đó là một chuyên ngành dễ học nhất, mau lấy bằng nhất

 14. Bài viết nói gì mà ghê thế, nói ai cũng dốt thế này thì chết à. Những con người hiểu biết thì chẳng ai nói như vậy, họ sẽ có những cái nhìn khách quan trước khi đánh giá một vấn đề, còn những người ngu si, không hiểu biết thì mới có đánh giá chủ quan như vậy, hơn nữa đây hoàn toàn là một ý đồ phản động, không thể chấp nhận được bài viết này.

 15. Tôi nghĩ, GS, PGS, TS ở ta dốt thì đúng rồi, nguyên nhân dốt thì có nhiều:
  – Dốt thật: Là do không có đủ trình độ để mở rộng kiến thức (dốt ngoại ngữ); là do cái tâm hẹp; là do đam mê ít.
  – Dốt thụ động: Là do lệ thuộc tư tưởng; là do lệ thuộc cơm áo; là do sợ hãi dẫn đến mũ ni che tai.

 16. Tình cờ đọc bài viết của BS,gọi con gái 13 tuổi đọc lại lần nửa,con gái phán một câu giật cả mình,”trông mặt mà bắt hình dong”ba nhìn xem có ông nào lên truyền hình nhìn mặt,tướng tá trông phát ói ,thua chị PHƯƠNG UYÊN xa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: